Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
15°C

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2013 r. przedsiębiorstwem, które odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest:

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

Firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych są:

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek;

– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o , Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo;

– Usługi Komunalne Wywóz Stałych Nieczystości Klockowski Zdzisław, Grójczyk 13, 87-851 Boniewo.

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowal niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41 A, 87–880 Brześć Kujawski;

– Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64–421 Mnichy;

– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rachocinie – gmina Sierpc, 09–200  Sierpc.

3. Informacja o osiągniętym przez gminę w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

·         2012 wyniósł 3,94 %;

·         2013 wyniósł 14,68 %;

·         2014 wyniósł 11,27 %;

·         2015 wyniósł 16,57 %;

·         2016 wyniósł 17,34 %;

·         2017 wyniósł 24,16 %;

·         2018 wyniósł 34,83 %; 

·         2019 wyniósł 26,16 %;

·         2020 wyniósł 36,48 %;

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:

·         2021 wyniósł 44,85 %;

·         2022 wyniósł 39,26 %;

-         2023 wyniósł 39,64 %

2) Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwany dalej "poziomem składowania" za rok:

·         2020 wyniósł 52,51 %;

·         2021 wyniósł 43,00 %;

·         2022 wyniósł 36,16 %;

-        2023 wyniósł 33,07 %

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

·         2012 wyniósł 46,47 %;

·         2013 wyniósł 40,63 %.;

·         2014 wyniósł 54,65 %;

·         2015 wyniósł 52,47 %;

·         2016 wyniósł 39,09 %;

·         2017 wyniósł 24,43 %;

·         2018 wyniósł 14,60 %; 

·         2019 wyniósł 30,59 %;

·         2020 wyniósł 43,18 %;

·         2021 wyniósł 30,16 %;

·         2022 wyniósł 6,73 %;

-         2023 wyniósł 6,51 %

4) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok:

·         2012 wyniósł 100 %;

·         2013 wyniósł 100 %;

·         2014 wyniósł 100 %;

·         2015 wyniósł 100 %;

·         2016 wyniósł 77,19 %;

·         2017 wyniósł 47,21 %;

·         2018 wyniósł 67,66 %; 

·         2019 wyniósł 62,41 %;

·         2020 wyniósł 31,27 %;

·         2021 wyniósł 38,73 %;

4. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/74/2019  Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87–820 Kowal znajduje się w miejscowości Przydatki Gołaszewskie (dawne wysypisko).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1.      przeterminowanych leków;

2.      chemikaliów;

3.      zużytych baterii i akumulatorów;

4.      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5.      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6.      odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7.      zużytych opon samochodowych;

8.      bioodpadów;

9.      popiołu;

10.  odpadów niebezpiecznych;

11.  odpadów nieklasyfikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

12.  odpadów tekstyliów i odzieży;

13.  papieru;

14.  szkła;

15.  metali i tworzyw sztucznych.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie.  Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w dniach:

-        środa – w godz. od 8:00 do 15:00;  

-        sobota – w godz. od 8:00 do 15:00.

 5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kowal zgodnie z  Uchwałą Nr XI/74/2019  Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87–800 Włocławek.

6. Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurek oraz opony od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

-  Stena Recycling ul. Przemysłowa 10 D, 85-758 Bydgoszcz tel. (52) 325 69 00, 724-000-404,   e-mail:  Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

- VIK Sp. z o. o, Sp. k. Radomice 49 A, 87-600 Lipno, tel. 502-207-508, e-mail: vik-radomice@wp.pl

- Ventus Sp. z o. o. ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 532-468-148,  e-mail: sprzedaz@ventus-recycling.eu

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurki od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

- Kar-Sur, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel.  52 525 69 76, e-mail: biuro@kar-sur.pl 

- Eko-Recykling Łuctrans Józef Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo, tel. 668-177-291, 52 382 29 88, e-mail: luctrans.recykling@wp.pl

- EKO-OPAS Łukasz Opasik, ul. Spółdzielcza 10, 87-800 Włocławek, tel. 600-057-302,   e-mail: lukasz.opasik@poczta.onet.pl

- HAND-POL Łukasz Małecki, ul. Narutowicza 11A, 87-880 Brześć Kujawski, tel. 693-703-876,  e-mail: biuro@hand-pol.com

 

 

 

 

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.