Gmina Kowal
Powróć do: Inwestycje 2018

Odbudowujemy most na Rakutówce

Trwają prace związane z odbudową istniejącego mostu na rzece Rakutówce w ciągu drogi gminnej nr 190903C relacji Przyborowo – Kowal w miejscowości Przydatki Gołaszewskie, gm. Kowal.  Przedsięwzięcie polega na wykonaniu mostu o konstrukcji drewnianej w ciągu gruntowej drogi gminnej, który stanowić będzie stałą przeprawę dla mieszkańców okolicznych miejscowości oraz duże udogodnienie dla gospodarki leśnej. Zakres planowanego przedsięwzięcia to wykonanie mostu jednokierunkowego o konstrukcji przęsłowej na podporach palowych o następujących parametrach: nośność – 16 ton, długość 15m. Most służyć będzie przede wszystkim dla ciężkiego sprzętu rolniczego, pojazdów kołowych o ciężarze całkowitym nieprzekraczającym 16t, przy czym nacisk na jedna oś do 10t. Prace prowadzone są przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii, czyli sprzętu mechanicznego. Wykonawcą zadania wyłonionego w procedurze ,,zaprojektuj i wykonaj” jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe JANEX Jan Sroka. Koszt wykonania inwestycji szacuje się na kwotę ok. 153 tys., środki pochodzą z budżetu gminy Kowal. Planowany termin zakończenia robót: październik 2018r.