Gmina Kowal
Powróć do: Inwestycje 2016

Modernizacja drogi gminnej w m. Kępka Szlachecka

Z myślą o mieszkańcach i lokalnych gospodarzach  infrastruktura w gminie Kowal wciąż się ulepsza.  Tym razem modernizowana jest droga w miejscowości Kępka Szlachecka. Dotychczas  droga ta była nieutwardzona,  a jej stan techniczny był niezadowalający. Mając na uwadze  ważne połączenie komunikacyjne, z mostem drogowym na rzece Lubieńce, gminą Choceń oraz przejazdem kolejowym, władze gminy Kowal podjęły decyzję o jej modernizacji.  29 sierpnia przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ,,MAR DAR” z Chrostkowa rozpoczęło prace  budowalne. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę wygrywając postępowanie przetargowe za kwotę 207 570.18 zł. brutto, z czego  71 250,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pozostała  kwota na inwestycję pochodzi z budżetu gminy Kowal.

Zakres prac obejmuje m.in. remont mostu na rzece Lubieńce oraz wykonanie nawierzchni drogi w technologii podwójnego grysowania wraz z podbudową.