Gmina Kowal
Powróć do: Inwestycje 2017

Budynki oświatowe w Nakonowie oraz świetlica wiejska w Czerniewiczkach w 2018 roku zyskają nowy blask

Po rocznej procedurze oceny wniosków doczekaliśmy się podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowski na przedsięwzięcie pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kowal –budynków Szkoły w miejscowości Nakonowo oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerniewiczki”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach projektów dotyczących przedsięwzięcia  z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Przewidziane prace modernizacji energetycznej dotyczą 3 budynków użyteczności publicznej: budynku szkoły podstawowej, przedszkola i sali gimnastycznej w Nakonowie oraz budynku świetlicy wiejskiej w Czerniewiczkach.  Zakres przewidzianych prac dotyczy mi.in. modernizacji systemu grzewczego,  wymiany drzwi i  okien, wymiany pokrycia dachowego oraz docieplenia ścian zewnętrznych.  Obiekty zyskają również nową elewację.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi prawie 2 miliony złotych, z czego blisko 82%  obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała część to wkład własny ze środków budżetu Gminy Kowal. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową, mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające prace budowlane rozpoczną się jeszcze zimą. Chcielibyśmy by świetlica wiejska w Czerniewiczkach oddana została do użytku wraz z początkiem maja 2018 r. Prace na obiektach oświatowych muszą zostać wykonane do końca wakacji czyli sierpnia 2018 roku. 

 

Wizualizacja:

 

 - szkoły podstawowej w Nakonowie

 

 

 - sali gimnastycznej w Nakonowie

 

 

 - świetlicy wiejskiej w Czerniewiczkach