Gmina Kowal
Powróć do: Samorząd

Wydziały

 

Sekretarz Gminy:

Aneta Kwarcińska, tel.54 284 26 35, 884-797-009, e-mail: a.kwarcinska@gmina-kowal.pl, pokój nr 9 

Skarbnik Gminy:

 Krystyna Kurzawska,  tel. 54-2842-252, wew. 142, 884-797-840, e-mail: skarbnik@gmina-kowal.pl ,  pokój nr 2 

 

Referat finansowo - budżetowy:

Inspektor ds. księgowości budżetowej: Anna Daczkowska, tel. 54-284-26-38, 884-797-448, e-mail: a.daczkowska@gmina-kowal.pl,  pokój nr 4 

Inspektor ds. księgowości budżetowej: Grażyna Pawińska, tel. 54-284-26-38, 693-401-739, e-mail: g.pawinska@gmina-kowal.pl, pokój nr 4

Podinspektor ds. księgowości budżetowej  Katarzyna  Grzelak, tel. 603-789-036,  e-mail: k.grzelak@gmina-kowal.pl, pokój nr 4

Inspektor ds. ksiegowości podatkowej: Barbara Kwarcińska, tel. 54-284-26-33, 884-797-981, e-mail: b.kwarcinska@gmina-kowal.pl, pokój nr 5

Inspektor ds. wymiaru podatków: Elżbieta Lewandowska, tel. 54-284-26-33, 884-797-432, e-mail: e.lewandowska@gmina-kowal.pl, pokój nr 5

Inspektor ds. księgowości: Dorota Wieczorkowskatel. 54-284-26-36, e- mail: d.wieczorkowska@gmina-kowal.pl, pokój nr 3

Inspektor ds. płac i rozliczeń: Monika Majewska, tel. 54-2842-252 wew. 131, e mail: m.majewska@gmina-kowal.pl, pokój nr 2B

 

Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej


Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej: Marcin Bogdalski,  tel. 54-284-25-04,, e-mail: m.bogdalski@gmina-kowal.pl, pokój nr 14

Inspektor ds. budownictwa i promocji gminy: Anna Grzywacz,  tel. 54-284-25-04, 884-797- 800, e-mail: a.grzywacz@gmina-kowal.pl, pokój nr 14,

Inspektor ds. drogownictwa, pozyskiwania środków pozabudżetowych  i obsługi inwestora: Kamil Olszewski,  tel. 54-284-25-04, 531-614-856,  e-mail: k.olszewski@gmina-kowal.pl, pokój nr 14

 

Gospodarka odpadami

 

Inspektor ds. gospodarki odpadami: Małgorzata Gospodarowicz, tel. 54-284-22-52 wew. 116 lub 533-238-464, e-mail: g.gospodarowicz@gmina-kowal.pl, pokój nr 12

 

Mienie komunalne i zarządzanie kryzysowe

 

Inspektor ds. mienia komunalnego i zarządzania kryzysowego: Agnieszka Wieczorek,  tel. 54-2842-252 wew. 114, 531-419-436, e-mail: a.wieczorek@gmina-kowal.pl, pokój nr 10  

 

Organizacje, kadry i archiwum

 

Inspektor ds. organizacji, kadr i archiwum: Beata Muszyńska, tel. 54-2842-252, 54-2842-630, 884-782-972, e-mail: b.muszynska@gmina-kowal.pl, pokój nr 8

 

Ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, rejestry wyborców

 

Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych i rejestru wyborców: Iwona Kałędkiewicz,  tel. 54-284-25-02, 884-797-763, e-mail: i.kaledkiewicz@gmina-kowal.pl,  pokój nr. 11

 

Obsługa Rady, działalność gospodarcza

 

Podinspektor ds. obsługi rady gminy, gospodarki wodnej i rolnictwa: Milena Matusiak, tel. 54-2842-252 wew.151, 884-797-743, e-mail: m.matusiak@gmina-kowal.pl, pokój nr 1B

 

Oświata

Inspektor ds. kadr, płac i organizacji oświaty: Angelika Stachowiak, tel. 54-284-26-36, e- mail: stachowiak@gmina-kowal.pl, pokój nr 3

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Katarzyna Wnukowska, tel. 54-284-26-34, 884-798-089, e-mail: k.wnukowska@gmina-kowal.pl, pokój nr 7

Pracownik socjalny: Agnieszka Baranowska, tel. 54-284-26-34 , 531-583-108, e-mail: a.baranowska@gmina-kowal.pl, pokój nr 7

Pracownik socjalny: Aleksandra Jankowska,   tel. 54-284-26-34 , e-mail: a.jankowska@gmina-kowal.pl, pokój nr 7

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych: Anna Zasada, tel. 54-2842-252 wew. 131, 884-798-005, e-mail: a.zasada@gmina-kowal.pl, pokój nr 1

INFORMATYK

Sylwester Szprengiel, tel. 660-097-316, e-mail: informatyk@gmina-kowal.pl

 

SPÓŁKA WODNA

Kierownik: Stanisław Seklecki,  tel. 531-712-351, siedziba zakładu: Przydatki Golaszewskie, 87-820 Kowal, e-mail: spwodnakowal@wp.pl

 

Biblioteka Publiczna w Grabkowie

poniedziałek, środa, czwartek - 7:00-16:00

wtorek - 7:00-8.10, 13:10-16:00

piątek 7:00-8.10, 12:10-16:00

sobota - 8:00-12:00

 

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - inspektor@cbi24.pl