Gmina Kowal

Uwaga, częściowe zamknięcie drogi Dębniaki - Krzewent

UWAGA! Od 20  do 29 września przewidywane są częściowe zamknięcia drogi gminnej relacji Dębniaki - Krzewent ze względu na wykonywanie warstwy asfaltu na całej szerokości jezdni.

Prace zostaną podzielone na etapy. Masa asfaltowa wylewna będzie w godzinach od 8:00 do 18:00 w pozostałych godzinach droga będzie przejezdna.

Przewidywane jest wykonywanie kilometra drogi dziennie. Rozpoczęcie prac od strony jeziora w kierunku Kowala.

Brak przejazdu dotyczył będzie odcinka wykonywanego w danym dniu. Pozostałe odcinki będą przejezdne.

Warstwa wiążąca od 20 do 23 września. Warstwa ścieralna od 25 do 29 września. Terminy mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności