Gmina Kowal

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację PSZOK

 

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich. W ramach zadania zaplanowano zakup m.in.: samochodu dostawczego, przyczepy, koszy o pojemnościach 240 i 1100 l, zestawu monitoringu, oświetlenia, bramy wjazdowej. Planowane wyposażanie konieczne jest dla usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pojazdy (samochód dostawczy, przyczepa) zapewnią sprawne odbieranie i przewożenie odpadów, zwłaszcza o dużych gabarytach. Kosze usprawnią składowanie odpadów. Zaplanowany system monitoringu ma na celu ograniczenie pojawiania się dzikich wysypisk i zaśmiecania terenów. Wprowadzona kontrola pozwoli na efektywne zarządzanie środowiskiem i ograniczenie negatywnych skutków deponowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Zapewnienie systemu liczenia mieszkańców i systemu ewidencji odpadów nastąpi przy pomocy zakupionego sprzętu komputerowego (laptopa i drukarki). Umożliwi to bardziej efektywną działalność PSZOK (ułatwi bieżącą pracę i kontrolę limitów).

Ponadto niezbędne jest również zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca składowania odpadów poprzez infrastrukturę która ograniczy wejście osobom niepożądanym na ten teren, stąd zaplanowano zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej wraz z zestawem automatyki oraz lampę solarną, która zapewni odpowiednie doświetlenie miejsca po zmroku.

Zadanie dofinansowane na kwotę 202 830,38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

 

Galeria zdjęć

Modernizacja PSZOK 10 Modernizacja PSZOK 9 Modernizacja PSZOK 8 Modernizacja PSZOK 6 Modernizacja PSZOK 5
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności